Váš nákupní košík je prázdný
Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů a jejich používání - GDPR
 
Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás velmi důležitá. Respektujeme tak vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná ustanovení.
Informujeme Vás tímto o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti případně pro získání souhlasu  s jejich zpracováním.
 
1. Data a jejich využití 
 
Pavel Procházka – MARCOMPLET  zpracovává uživatelská data za tímto účelem:
a)  Objednání zboží a služeb – pro zpracování vašeho nákupu, doručení zboží, zajištění plnění objednaných placených i bezplatných služeb a komunikaci s vámi v souvislosti s těmito objednávkami atd. zpracováváme údaje typu: jméno, příjmení, titul, adresa, e-mail, telefon, číslo bankovního účtu, historie nákupů. Jedná se o data zpracovávaná pro účely plnění smlouvy – objednávky, ať už se jedná o smlouvu uzavřenou v klasické písemné formě, prostřednictvím internetového formuláře nebo ústně. Data o placených objednávkách zpracováváme rovněž pro účely plnění účetních, daňových a dalších právních povinností určených zákonem.
 
b)  Zajištění funkčnosti on-line služeb – část našich produktů je založena na on-line principu. Pro zajištění plné funkčnosti objednaných produktů a usnadnění práce s nimi zpracováváme informace o využívání těchto produktů  jako jsou: uživatelské jméno, heslo, historie přihlášení, čtení dokumentů, vyhledávání v produktu, IP adresa počítače atd.
c)  Nabídky zboží a služeb – údaje(jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail) jsou používány pro reklamní účely tj. pro informace o produktech z naší nabídky . Tyto údaje využíváme pouze v rozsahu povoleném zákonem nebo na základě vámi uděleného souhlasu. Proti používání údajů pro kterýkoliv z výše uvedených kontaktních kanálů je možné  kdykoliv vznést námitku a toto využití bude ukončeno.
 
d) Cookies – pro účely zlepšení našich on-line služeb využíváme soubory cookies. Jedná se o malé soubory ve vašem počítači sloužící k identifikaci uživatelů. Tyto soubory slouží k zajištění správné funkčnosti stránek, k zapamatování identifikačních údajů zákazníku , k analytickým účelům portálů případně k zjištění preferencí zákazníků k individuálnímu přizpůsobení nabídky. Využívání souborů cookies je možné omezit v nastavení vašeho prohlížeče, což však může vést k snížení funkčnosti stránek.
 
Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu výrobku. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.
 
2. Zabezpečení dat 
 
Ochrana vašich údajů je pro nás důležitá, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti.  Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu  k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.
 
3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování, na opravu, výmaz, omezení zpracování, přenos, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 
V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@marcomplet.cz
 


Ochrana Vašich osobních dat

Vaše data sdělena při objednávkách zboží jsou považována za důvěrná a nebudou poskytnuta třetí osobě s výjimkou partnerů zajištujících platební styk případně dodávku zboží, kterými mohou být např. banky nebo firmy zajišťující distribuci. Požadujete-li doručování objednávek na jinou adresu, než je výše uvedená, můžete uvést ještě alternativní adresu dodání.

Nakupujete-li jako právnická osoba, je nutno uvést také následující údaje o firmě:

  • Jméno firmy
  • Úplnou poštovní adresu
  • Telefonické, případně e-mailové spojení
  • IČO
  • DIČ
  • Bankovní spojení

Tyto údaje jsou nutné pro vystavení daňového dokladu.

Důvěryhodným třetím stranám, nebo veřejnosti mohou být poskytnuty pouze souhrnné statistické informace o zákaznících, návštevnosti, obratu a další související údaje. Tato statistika však neobsahuje žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky. Ceníme si váší Vaší důvěry a budeme plně chránit Vaše soukromá data před zneužitím. Vámi poskytovaná data jsou používána pouze na zabezpečení a zkvalitnění našich služeb.

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromaždováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v předchozím odstavci. Případné změny v pravidlech budou včas publikovány.

Zpět
Domů :: Kontakt :: Nákupní řád :: Ochrana osobních údajů
 Provozováno na systému SHOP4U